ขนาดอักษร
ข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน

2019 เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับผู้ดูแลระบบ

วันที่ 4-5 กันยายน 2562 เวลา 09.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 4


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

เรื่อง ประกวดราคาเช่าเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 28 พ.ย. 2560

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองคลัง

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองคลัง

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 13 ต.ค. 2559

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 13 ต.ค. 2559

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก ขอประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 11 ต.ค. 2559

ดูทั้งหมด

Thanachart Numnonda’s Blog

View RSS feed

US-CERT [EN]

View RSS feed

คำสั่ง/ประกาศกรมฯ
แผนการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด
หน่วยงานภายในกรมฯ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

2019 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รับ การยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2)

2019 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รับ การยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2)

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 11 ก.ค. 2562

2019 แนวทางการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

1. 2019 แนวทางการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2. 2019 คณะทำงานกำหนดมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน กรมสนับสนุนบริการสุข

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 21 พ.ค. 2562

2019 ข้อตกลง ระหว่าง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ข้อตกลง ว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน
ระหว่าง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 06 มี.ค. 2562

2019 บันทึกข้อตกลง ระหว่าง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการใช้ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Counter Service)
ระหว่าง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ กรมส

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 06 มี.ค. 2562

ดูทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 010664 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560