ขนาดอักษร
ข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน

1. 2020 คำสั่งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกรม สบส
2. 2021 แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สบส พ.ศ. 2564-2566
3. 2020 แผนบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ กรม สบส พ.ศ.2563
4. 2021 นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรม สบส.
5. 2021 แผนบร


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

เรื่อง ประกวดราคาเช่าเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 28 พ.ย. 2560

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองคลัง

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองคลัง

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 13 ต.ค. 2559

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 13 ต.ค. 2559

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก ขอประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 11 ต.ค. 2559

ดูทั้งหมด

Thanachart Numnonda’s Blog

View RSS feed

US-CERT [EN]

View RSS feed

คำสั่ง/ประกาศกรมฯ


2021 แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สบส พ.ศ. 2564-2566

1. 2020 คำสั่งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกรม สบส
2. 2021 แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สบส พ.ศ. 2564-2566
3. 2020 แผนบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ กรม สบส พ.ศ.2

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 16 พ.ย. 2563

2020 แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2564 - 2566

2020 แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2564 - 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม isms@hss.mail.go.th

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 08 ต.ค. 2563

2020 คำสั่งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกรม CDIO กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

คำสั่งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกรม (DCIO)

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 13 พ.ค. 2563

2020 คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2020 คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ส่วน นโยบายและแนวปฏิบัติฯ ฉบับปรับปรุงฯ อยู่ระหว่าง เสนอ ETDA พิจารณาฯ

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 11 ธ.ค. 2562

ดูทั้งหมด

แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด
หน่วยงานภายในกรมฯจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 001929 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560