ขนาดอักษร
ข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน

[Complete] ประชุมคณะทำงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 2/2561

สามารถ Download เอกสารเพิ่มเติมได้จาก หัวข้อ : เอกสารที่เกี่ยวข้อง และ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

/TS.


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

เรื่อง ประกวดราคาเช่าเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศโดย วันที่ 28 00:00:00 พ.ย. 2560

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองคลัง

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองคลัง

ประกาศโดย วันที่ 13 00:00:00 ต.ค. 2559

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี

ประกาศโดย วันที่ 13 00:00:00 ต.ค. 2559

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก ขอประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศโดย วันที่ 11 00:00:00 ต.ค. 2559

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

https://www.sanook.com/hitech/ [TH]

View RSS feed

US-CERT [EN]

View RSS feed

คำสั่ง/ประกาศกรมฯ
แผนการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด
หน่วยงานภายในกรมฯ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

2018 คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ [TH]

2018 คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ [TH]

ประกาศโดย วันที่ 21 00:00:00 ก.ย. 2561

2018 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัลด้านระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 [TH]

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัลด้านระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข [TH]

ประกาศโดย วันที่ 21 00:00:00 ก.ย. 2561

2017 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข [TH]

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข [TH]

ประกาศโดย วันที่ 21 00:00:00 ก.ย. 2561

ดูทั้งหมด
2017 7-คู่มือขั้นตอนจัดทำร่างสัญญา-บริหารสัญญา [TH]

ประกาศโดย ธนิมา สังข์สุวรรณ์ วันที่ 23 00:00:00 ก.ย. 2561


2017 6-คู่มือวิธีเฉพาะเจาะจง [TH]

ประกาศโดย ธนิมา สังข์สุวรรณ์ วันที่ 23 00:00:00 ก.ย. 2561


2017 5-คู่มือวิธีคัดเลือก [TH]

ประกาศโดย ธนิมา สังข์สุวรรณ์ วันที่ 23 00:00:00 ก.ย. 2561


2017 4-คู่มือe-Bidding-สำหรับหน่วยงานของรัฐ [TH]

ประกาศโดย ธนิมา สังข์สุวรรณ์ วันที่ 23 00:00:00 ก.ย. 2561


ดูทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 003459 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560