ขนาดอักษร

ข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข่าวสารหน่วยงานภาครัฐ
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน งบประมาณปี พ.ศ. 2560 จำนวน 36 รายการ

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 22 ก.พ. 2560

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Bidding ) โดยสำนักงานสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 จังหวัดอุดรธานี

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 11 ก.พ. 2560

ประกาศราคากลางการจัดจ้างพิมพ์ชุดการเรียนรู้ สุขบัญญัติแห่งชาติ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 07 ก.พ. 2560

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 07 ก.พ. 2560

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ข่าวสารเทคโนโลยีจากเว็บอื่นๆ

View RSS feed
คำสั่ง/ประกาศกรมฯ
แผนการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด
หน่วยงานภายในกรมฯ