(Update รอบ 2) 2020 ตรวจสอบสถานะความมั่นคงปลอดภัยเว็บและผู้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 2020 หนังสือแจ้งให้ตรวจสอบ Web Assessment รอบ 2
 2014 [ETDA] Web Assessment Manual
 (Update) Web Assessment Form Ver2.0