2017 ระดับความสามารถในการนำ Big Data ไปใช้ในองค์กร [TH]