เอกสารการประชุม ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ 18/7/60 เอกสารการประชุม ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ 18/7/60