กรมสบส.มอบหมายอสม. ทั่วประเทศ เชิญชวนประชาชนทุกหมู่บ้าน ร่วมกันทำความดี สนองคุณแผ่นดิน น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช