สบส. เผยทั่วไทยมีคลินิกแผนไทยขึ้นทะเบียน 913 แห่ง ย้ำนวดเพื่อรักษาต้องมีใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หากไม่มีเข้าข่ายหมอเถื่อน !!!