ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร