ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพห้องควบคุมร